Asbest deskundige inventarisatie

Het asbestattest

In het Vlaams Parlement hebben ze voor woningen met een bouwjaar voor 2001 een asbestattest verplicht gemaakt bij verkoop. Wat houdt zo’n asbestcertificaat in en hoeveel kost een asbestattest?

Wat is een asbestattest of asbestcertificaat?

Voor elke woning die voor 2001 gebouwd is zal er een verplicht asbestattest nodig zijn. Dit attest of certificaat wordt uitgereikt door OVAM nadat wij als erkende deskundige uw woongelegendheid bezocht hebben en een asbestinventaris opgemaakt hebben.

In deze asbestinventaris worden de plaatsen en ruimtes geïnventariseerd waar asbest aanwezig is en geeft ook weer welke bijkomende oplossingen mogelijk zijn. Zo kan er advies gegeven worden over veilig gebruik of tot verwijderen van het asbest. Er wordt een maximumtermijn vermeld om het asbest te verijderen. Er wordt bij vaststelling van de aanwezigheid van asbestvezels sowiezo een attest opgemaakt, ook al wordt asbest vastgesteld. De koper wordt dankzij het attest op de hoogte gebracht van de aanwezigheid en de te nemen stappen om de asbest te verwijderen.

Waarom is een asbestattest nodig bij verkoop?

Onder invloed van het weer en tijd komen langzaam asbestvezels los van hun toepassingen zoals asbestleien, asbest golfplaten, asbest cementplaten, … en vormen ze bij inademing een gevaar voor de gezondheid.

Asbestvezels zijn héél klein en kunnen wel een eeuw rondhangen in de omgeving nadat ze loskomen (grond, vloer, kieren van deuren, … ). Telkens ze opwaaien kunnen de asbestvezels ingeademd worden.

Door een asbestattest verplicht te maken bij verkoop van woningen hoopt de Vlaamse regering tegen 2040 Vlaanderen Asbestvrij te hebben.

Hoeveel kost een asbestattest of asbestcertificaat?

Gemiddeld mag je rekenen op een kost van €350 – €500 voor een asbestinventaris op te maken en nog eens een kost van €50 om het attest zelf te verkrijgen. Dit attest wordt ook direct gekoppeld aan je woningpas.

Ik ben ingeschreven voor de verplichte opleiding asbestdeskundige inventarisatie. De eeste verplichte opleidingen is ingepland in april 2022.

Na de verplichte opleiding en het OVAM examen, zal ik als Asbest Deskundige Inventarisatie gecertificeerd worden.

Verwacht wordt dat de eerste asbestattesten vanaf juni 2022 afgeleverd kunnen worden en dat vanaf oktober 2022 het asbestattest verplicht zal zijn bij de compromis bij verkoop van constructies die gebouwd werden voor het jaar 2001.

De nodige basiskennis voor het volgen van de verplichte opleiding asbestinventarisatie heb ik reeds onder de knie.