Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, …) en een gezond binnenklimaat behalen.

Op termijn kan zo een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen.

Voor volgende diensten kan u bij ons terecht:

Opmaak van het Energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop/verhuur van woningen

H&D technisch Adviesbureau heeft de noodzakelijke erkenning als energiedeskundige type A voor het uitreiken van het EPC.

Opmaak van het Energieprestatiecertificaat (EPB) bij nieuwbouw en verbouwing van woningen, kantoren en scholen

De EnergiePrestatieregelgeving stelt een aantal eisen voor isolatie, energieprestatie (isolatie, verwarmingsinstallatie, zonne-energie…) en binnenklimaat van een gebouw. De invoering van zulke officiële criteria moet leiden tot meer energiezuinige en gezondere gebouwen.

H&D technisch Adviesbureau is geregistreerd als EPB-verslaggever.