Bouwtechnische expertise

Materiële schade! Wat nu?

Schade aan uw gebouw en inhoud door brand, water, bliksem of storm, komt steeds ongelegen en onverwacht. Als u het slachtoffer wordt van materiële schade, is het begroten van de schade, slechts één van uw zorgen. Het opmaken van de schade claim nemen wij van u over alsook de onderhandeling met de expert van uw verzekering.
Op zeer korte tijd dienen er beslissingen genomen te worden, die van cruciaal belang zijn voor de behoud en/of wederopbouw van uw woning, of voor de continuïteit van uw dienstverlening.

Wij helpen u bij de dringende beslissingen die dient te nemen: tijdelijke huisvesting, beveiliging van uw eigendom, afbraak & opruiming van uw gebouwschade en schade aan de inhoud.

Waarom een privé expert nemen?

In geval van een schade, doet u aangifte van de schade en uw brandverzekeraar zal deze een expert aanstellen. Dit kan een werknemer zijn van de verzekeringsmaatschappij, maar meestal wordt de opdracht uitbesteed aan een expertisebureau die de materiële schade moet regelen in opdracht van uw brandverzekeraar. U kan zelf een schadeclaim opstellen en onderhandelen met de expert voor het bekomen van de juiste schadevergoeding.

In het geval van een aanzienlijke schade (>50.000€) doet er goed aan u te laten bij staan door een privé expert. Die taak nemen wij op ons: wij kennen de gangbare eenheidsprijzen in de bouw en weten hoe we de schadeclaim moeten opstellen opdat u een correcte vergoeding van uw brandverzekeraar bekomt. Naast deze bouwtechnische expertise, kennen wij de uw polis als geen ander! We zorgen ervoor dat u op een gelijke positie onderhandelt met de expert van uw brandverzekering. Wij zorgen dus voor evenwicht en gemoedsrust.

Uw eigen schade-expert is uw partner, die u adviseert en begeleidt tijdens het complexe afhandelingsproces. Wij zorgen ervoor dat we in team met u sterk staan in het onderhandelingsproces.

Het aanstellen van een eigen schade-expert is geen motie van wantrouwen ten aanzien van de verzekeraar. Sterker nog: vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen realiseren zich dat een verzekerde na een calamiteit deskundige hulp nodig heeft. Daarom vergoeden zij via de polis geheel of gedeeltelijk de kosten van een expert voor de geteisterde.

Voordelen

Onafhankelijk

Ik, Herbert D’Haene, zaakvoerder van Top Bouwexpertise neem als consultant opdrachten aan voor Troostwijk-Roux Expertises. Troostwijk-Roux Expertises is een onafhankelijk expertisebureau dat volledig zelfstandig optreedt. Dit betekent dat wij vanuit een onbevooroordeeld perspectief, enkel optreden als uw technisch raadsman.

Aan uw zijde

Uw eigen expert staat u ten allen tijde bij en voert de onderhandelingen tegenover de verzekeringsmaatschappij en/of verantwoordelijke derden. Wij adviseren u over het onderbouwen en vaststellen van de geleden schade en de omvang van de schadeclaim met het oog op een optimale schadevergoeding.

Uw deskundige

Ik beschik naast de bouwkundige & verzekeringstechnische kennis, ook over het nodige onderhandelingsvermogen zodat ik voldoe aan de meeste professionele eisen in onze sector.

Kosten

De erelonen van een eigen expert zijn in de meeste gevallen gedeeltelijk of volledig terugbetaald door de verzekeringsmaatschappijen. Wij zoeken het graag voor u uit indien het voor u niet duidelijk zou zijn.

Heeft u schade geleden? Troostwijk-Roux Expertises staat 24/24 voor u klaar. Materiële schade | Troostwijk Roux Expertises (trex.be)

Werkwijze

Schademelding

Onmiddellijk na melding van de schade bij uw verzekeraar of verzekeringsmakelaar, schakelt deze snel een expert van de maatschappij in, die ter plaatse zal komen.

Schade beoordeling

U heeft in deze omstandigheden behoefte aan een juiste beoordeling. De situatie na een calamiteit/noodgeval is voor u als gedupeerde complex, waar u als leek geen ervaring mee heeft.

Wat mag u verwachten?

Wij zijn dagelijks in de weer voor het regelen van zeer uiteenlopende schadedossiers. We stellen een plan van aanpak op en begeleiden het totale schadeproces tot een definitieve schadeclaim wordt bepaald.

Zo snel mogelijk!

Met het oog op een optimale waarde van een eigen expert, is het essentieel om tijdens of direct na het schadevoorval een expert aan uw zijde in te schakelen.
In het eerste stadium kan beoordeeld worden welke maatregelen er genomen kunnen worden om de schade te beperken. Daarnaast kan geïnventariseerd worden welke noodmaatregelen, zoals bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting, getroffen moeten worden.

Open dialoog

Troostwijk-Roux Expertises streeft altijd naar een open dialoog met alle betrokkenen, om problemen rond de geleden schade zo snel en goed mogelijk op te lossen.