Renovatieverplichting bij aankoop van een woning of appartement of niet-residentiële gebouweenheid

Nieuwe eigenaars van woongebouwen zullen vanaf 2023 verplicht worden om binnen de 5 jaar na aankoop de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Gezien mijn ruime ervaring in de opmaak van EPC’s, kan ik u als geen ander adviseren welke energie besparende maatregelen u kan nemen om het energiepeil van uw woning of appartement te verlagen. Na opmaak van het EPC kan ik simulaties doen en voor u uitrekenen welk kengetal u bekomt wanneer u uw dak (beter) isoleert,
uw verwarmingsketel vervangt, zonnepanelen of een zonneboiler plaatst enkel of dubbel glas vervangt of driedubbel glas plaatst.

Elke niet-residentiële gebouweenheid moet binnen de 5 jaar na een eigendomsoverdracht (verlijden van de akte vanaf 1-1-2022) voldoen aan 4 energetische renovatiemaatregelen:

1. dakisolatie
2. beglazing
3. opwekkers voor ruimteverwarming
4. en koelinstallaties

Daarbovenop zal een

• klein niet-residentieel gebouw (tot 500 m2) binnen de 5 jaar na overdracht (akte verleden vanaf 1-1-2022) een energielabel C of beter moeten behalen. Dit label wordt bepaald aan de hand van het EPC-kNR (klein niet-residentieel gebouw).
• groot niet-residentieel gebouwen (vanaf 500 m2) bij de 5 jaar na overdracht (akte verleden vanaf 1-1-2023) moeten voorzien in een minimaal aandeel (5%) hernieuwbare energie. Het minimaal aandeel hernieuwbare energie zal kunnen bepaald worden aan de hand van het nieuwe EPC NR (niet-residentieel)((opent in nieuw venster)) (vanaf 2023 beschikbaar).

Verder wil men ook het toepassingsgebied van de energielening+ en het renteloos renovatiekrediet vanaf 1 januari 2023 uitbreiden en versterken zodat onzuinige woningen die tot label D worden gerenoveerd hiervoor eveneens in aanmerking komen. Vanaf label C zou men gedurende 10 jaar een negatieve rente aanbieden bij het renovatiekrediet of de energielening+.

Vanaf 2025 wordt voor appartementen en woningen in gesloten bebouwing een EPC-labelnorm (label E) beoogd. Beschikken ze over een label F, dan komen ze in aanmerking om ongeschikt verklaard te worden. Open en halfopen woningen zouden minimaal label F moeten behalen.

Postinterventiedossier (PID)

Het postinterventiedossier (PID) van een bouwwerk is het dossier dat alle elementen bevat die nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw (bv. onderhoud en herstellingen, verbouwingen, sloopwerk). Het dossier is vergelijkbaar met de veiligheidsinstructies van een gebruiksaanwijzing.

Het PID is verplicht op bouwplaatsen en bij elke verkoop van een woning of appartement in België indien de bouw aangevat werd na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meer aannemers.

Indien u nooit een PID ontvangen hebt, en u wil uw woning of appartement verkopen, dan kunnen wij post datum een PID opmaken.

Het PID bevat best:

• plannen en tekeningen van de structuur van de woning en de aanwezige technische installaties (cv, sanitair, elektriciteit, …)
• aanduidingen van (ingewerkte) nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, ventilatie, …) en verborgen gevaren
• een lastenboek met overzicht van de gebruikte materialen
• instructies voor onderhoud, herstelling, verbouwing en ontmanteling van het gebouw en de technische installaties
• eventuele aankoopfacturen en garantiebewijzen
• de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, die het gebouw hebben opgetrokken of verbouwd.

De plannen en aanduidingen moeten wel overeenkomen met de werkelijke uitvoering van de bouwwerken.