Plaatsbeschrijvingen

Ben je van plan om te verhuren of te huren?

Stel bij de aanvang van de huurovereenkomst een plaatsbeschrijving op van je huurwoning of flat. Alle gebreken dienen in detail omschreven te worden in een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning. Het is de enige manier waarop je nadien objectief kan nagaan of je als huurder al dan niet verantwoordelijk bent voor beschadigingen, die je aan de verhuurder moet vergoeden. Zo vermijd je discussies achteraf.

Verhuurder en huurder zijn verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving te maken.

De plaatsbeschrijving moet ‘op tegenspraak’ gebeuren. Verhuurder en huurder zijn aanwezig en geven tevens aanwijzingen welke gebreken zij vaststellen.

Als er na de huurovereenkomst schade vaststelbaar is die niet vermeld werd in de plaatsbeschrijving, dan wordt de huurder geacht de schade herstellen of vergoeden.

Dit geldt niet voor schade veroorzaakt door ouderdom of overmacht of door het normale gebruik van het gehuurde goed.

Wie stelt een plaatsbeschrijving op?

De huurder en verhuurder kunnen zelf een plaatsbeschrijving opstellen. Ze mogen echter ook samen beslissen om een beroep te doen op een ons, Top Bouwexpertise. In dat geval betalen huurder en verhuurder elk de helft van het ereloon.

Het is ook mogelijk dat elke partij zich afzonderlijk door een eigen expert laat vergezellen. De kosten zijn dan voor eigen rekening.

De plaatsbeschrijving dient bij de schriftelijke huurovereenkomst gevoegd te worden en wordt er samen mee geregistreerd.

De beschrijving moet gebeuren in de periode dat het goed onbewoond is ofwel tijdens de eerste maand van bewoning.

Een nietszeggende clausule zoals ‘De huurder verklaart dat het appartement in goede staat is’ kan volgens de huurwet niet beschouwd worden als een plaatsbeschrijving.

Wij helpen u graag voor:

1. Plaatsbeschrijving appartement
2. Plaatsbeschrijving gesloten/half open bebouwing
3. Plaatsbeschrijving open bebouwing < 250m² 4. Plaatsbeschrijving open bebouwing > 250m²
5. Plaatsbeschrijving handelspand < 500m² 6. Plaatsbeschrijving handelspand > 500m² < 1000m² 7. Plaatsbeschrijving handelspand > 1000m²
8. Plaatsbeschrijving bij verhuur of werken in een aanpalend pand