Asbest verwijderen: waar moet je rekening mee houden?

Is er asbest bij jouw woning gevonden? Dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te laten verwijderen. Het verwijderen van asbest is een gevaarlijke klus en dient daarom door een professioneel bedrijf te worden verwijderd.

Wat zijn de gevaren van asbest?

Asbest brengt één groot gevaar met zich mee: asbestkanker. Dit is een combinatie van longkanker en mesothelioom.

Het risico op asbestkanker groeit wanneer je over een langere periode dagelijks asbestvezels inademt, bijvoorbeeld omdat dit zich in je woning bevindt. Het inademen van asbestvezels is binnenshuis het grootst.

Asbest verwijderen: hoe werkt dat?

De eerste stap in het verwijderen van asbest is een asbestinventarisatie. Tijdens de inventarisatie wordt vastgesteld op welke locaties zich asbest bevindt.

Vervolgens wordt de risicoklasse bepaald. Dit speelt een grote rol in de bepaling voor het verwijderen van asbest.

Zodra dit is gedaan, worden de werkzaamheden gemeld bij de arbeidsinspectie en de gemeente. Aan het verwijderen van asbest zitten namelijk strenge regels verbonden.

Nadat de asbesthoudende materialen verwijderd zijn wordt er een eindmeting uitgevoerd en wordt de klus afgerond.

In sommige gevallen is het toegestaan om zelf asbest te verwijderen

Dit mag alleen wanneer het gaat om kleine hoeveelheden vastgebonden asbest. Denk hierbij aan bloembakken of vensterbanken.