Asbest verwijderen: waar moet je rekening mee houden?

Is er asbest bij jouw woning gevonden? Dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te laten verwijderen. Het verwijderen van asbest is een gevaarlijke klus en dient daarom door een professioneel bedrijf te worden verwijderd.

Wat zijn de gevaren van asbest?

Asbest brengt één groot gevaar met zich mee: asbestkanker. Dit is een combinatie van longkanker en mesothelioom.

Het risico op asbestkanker groeit wanneer je over een langere periode dagelijks asbestvezels inademt, bijvoorbeeld omdat dit zich in je woning bevindt. Het inademen van asbestvezels is binnenshuis het grootst.

Asbest verwijderen: hoe werkt dat?

De eerste stap in het verwijderen van asbest is een asbestinventarisatie. Tijdens de inventarisatie wordt vastgesteld op welke locaties zich asbest bevindt.

Vervolgens wordt de risicoklasse bepaald. Dit speelt een grote rol in de bepaling voor het verwijderen van asbest.

Zodra dit is gedaan, worden de werkzaamheden gemeld bij de arbeidsinspectie en de gemeente. Aan het verwijderen van asbest zitten namelijk strenge regels verbonden.

Nadat de asbesthoudende materialen verwijderd zijn wordt er een eindmeting uitgevoerd en wordt de klus afgerond.

In sommige gevallen is het toegestaan om zelf asbest te verwijderen

Dit mag alleen wanneer het gaat om kleine hoeveelheden vastgebonden asbest. Denk hierbij aan bloembakken of vensterbanken.

Alles over de nieuwe trend: Geïsoleerde serres

Het is de droom van veel mensen: een glazen serre met uitzicht op een prachtige tuin. Grote ramen, een prachtig dak en natuurlijk stevig materiaal. De glazen serre is én blijft razend populair. Niet gek, want een glazen serre heeft veel voordelen. Denk bijvoorbeeld aan meer ruimte en natuurlijk meer licht in huis. Maar ook een hogere waarde van je huis. Maar tegenwoordig kiezen steeds meer mensen voor een geïsoleerde serre. Maar wat zijn de voordelen van een geïsoleerde serre en waar moet je op letten?

Duurzaamheid

Denk je aan geïsoleerde serres, dan denk je natuurlijk aan isolatie. Een geïsoleerde serre beschikt over hoge isolatiewaardes en is daardoor duurzaam. Door hoogwaardige materialen te gebruiken en driedubbel glas (triple-glas) zijn geïsoleerde serres stevig en duurzaam. Hierdoor beschikt de glazen serre over een optimale regeling van temperaturen binnen het huis en de serre. Wie wil dat nu niet?

Voordelig voor je portemonnee

Serres met hoge isolatiewaardes zijn niet alleen voordelig voor het klimaat, maar vanwege de lage stook- en verbruikskosten ook nog eens voordelig voor uw portemonnee. Afgelopen jaren lag de focus steeds meer op energiebesparend wonen. Dit is nodig voor het klimaat. Met een geïsoleerde serre zet je daarom een mooie eerste stap naar een betere toekomst. Daarnaast is een serre voordeliger dan een aanbouw en krijgt u meer ruimte in huis.

Het hele jaar door genieten

Met een geïsoleerde serre geniet u het hele jaar door van extra woongenot. Een geïsoleerde serre zorgt namelijk voor een optimale temperatuur. Zo geniet je in warme maanden van een koele temperatuur in de serre en juist in de koudere maanden van een warme temperatuur. Heerlijk toch? Want hierdoor geniet je dus het hele jaar door van je glazen serre ongeacht het weer buiten.

Bron: bouwenwonen.net

Verplicht energielabel voor grote niet-residentiële gebouwen

De Vlaamse regering plant een verplicht energielabel voor alle grote niet-residentiële gebouwen tegen 2025.

Vanaf 1 januari 2023 wordt een EPC bij verkoop en verhuur voor grote niet-residentiële gebouwen verplicht (= EPC-NR). Vanaf 1 januari 2025 gaan we nog een stapje verder: voor ieder groot niet-residentieel gebouw zal het verplicht zijn om over zo een EPC met energielabel te beschikken, ook zonder overdracht of zonder dat het pand verhuurd wordt. Vanaf 2030 zal er een minimumlabel aan gekoppeld worden.

Een EPC geeft een objectieve beoordeling van de energieprestatie van een gebouw. Het EPC NR zal daarnaast, en vooral, een begeleidingstool zijn, in het renovatietraject van een niet-residentieel gebouw naar de langetermijndoelstelling.

Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot van alle gebouwen drastisch gereduceerd wordt. Voor niet-residentiële gebouwen (zoals winkels, scholen, sportcomplexen, kantoorgebouwen,…) betekent dat ‘koolstofneutraal’ zijn.

Bron: energiesparen.be

Een EPC heeft twee complementaire indicatoren 

Het werkelijk gemeten aandeel hernieuwbare energie zal in de toekomst de basis vormen van het energieprestatielabel. Deze parameter legt een directe link met de langetermijndoelstelling. Daarnaast, als secundaire indicator, wordt de gebouwprestatie en de energie-efficiëntie van de installatie beoordeeld, op basis van een berekende energiescore.

Label op basis van gemeten aandeel hernieuwbare energie

Aan het gemeten aandeel hernieuwbare energie zullen minimale prestatie-eisen opgelegd worden. Dit aandeel wordt bepaald als de verhouding van de totale gebruikte hernieuwbare energie tot het totale energieverbruik.

Een label gebaseerd op het aandeel hernieuwbare energie heeft de volgende voordelen:

 • Het energieprestatielabel richt zich op het behalen van de langetermijndoelstelling en geeft een goede indicatie van de afstand van het gebouw tot de lange termijndoelstelling. Bijgevolg kan er efficiënter gestuurd worden naar koolstofneutraliteit.
 • Omdat het energieprestatielabel gebaseerd is op metingen van het werkelijke energiegebruik, garandeert een goed label dat het gebouw ook werkelijk goed presteert of minstens het potentieel hiervoor heeft.
 • Door de grote verscheidenheid aan niet-residentiële gebouwen is het moeilijk om een algemene waardering te geven aan energiebesparende maatregelen. Het EPC NR houdt daar rekening mee: het beoordeelt de gebruikte hoeveelheid hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energieverbruik.

Vereenvoudigd berekende energiescore

In lijn met de andere EPC’s (voor woongebouwen), wordt voor het EPC NR ook een energiescore berekend. Het aandeel hernieuwbare energie doet immers geen uitspraak over de energie-efficiëntie van het gebouw op zich. Daarom blijft een EPC-kengetal als secundaire indicator nodig.

De energiescore geeft een objectieve indicatie van de energieprestatie van gebouw(eenheid) en zijn installaties voor verwarming, koeling, SWW, verlichting, bevochtiging en ventilatie.

De energiescore is voor het EPC NR louter informatief en sensibiliserend. Het vormt geen basis voor een eis of verplichting en heeft niet de bedoeling om werkelijke energiegebruiken tot bij benadering te gaan berekenen.

De energiescore heeft de volgende voordelen:

 • In het geval van een EPC NR volstaat een grove berekening, zodat de inspanning van de energiedeskundige beperkt wordt gehouden dan bij een gedetailleerde rekenmethode.
 • De berekening van de energiescore geeft de gebruiker inzicht in de kwaliteit van zijn gebouw. De energiescore vormt daardoor ook de basis voor een eenvoudig renovatieadvies.
 • Met dit kengetal is de gebouwgebruiker in staat de energieprestatie van de gebouw(eenheid) op een eenvoudige manier te vergelijken met soortgelijke gebouwen of met een referentie.

Bron: energiesparen.be

Waar moet je aan denken bij de aanschaf van een warmtepomp?

Steeds meer huiseigenaren verduurzamen hun woning sinds de gasprijs zo hoog is. Daarom zijn er de afgelopen maanden onder meer veel warmtepompen besteld.

Het overstappen van een cv-ketel naar een warmtepomp kan op jaarbasis flink in de kosten schelen. Maar voor je als huiseigenaar voor het comfort van een warmtepomp kiest, zijn er een aantal belangrijke afwegingen.

Is de woning goed geïsoleerd?

Het verduurzamen van een woning is een stappenplan waarbij de warmtepomp de laatste stap vormt. Isolatie is de eerste stap. Want ook met goede isolatie zonder warmtepomp, profiteren huiseigenaren van een lagere energierekening.

Welk type warmtepomp is geschikt voor welke woning?

Er zijn twee types warmtepompen op de markt:

 • Het Monobloc-systeem, waarbij alle koeltechnische componenten aangesloten zijn in de buitenunit. De installatiekosten zijn lager. De waterpomp heeft een specifieke plek nodig om goed te functioneren.
 • Het Split-systeem, waarbij de installatie is verdeeld over een buiten- én een binnenunit. De installatiekosten zijn hoger maar de waterpomp biedt meer ruimte voor afstand tussen binnen- en buitenunit.

Beide systemen hebben hun voordelen. Een ervaren installateur kan op basis van de woning het juiste advies geven.

Wie zorgt voor de installatie?

Huiseigenaren zijn verplicht om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor de plaatsing van een geothermische warmtepomp. Bij een lucht-water warmtepomp is dit echter niet verplicht, hoewel het zeker wordt aangeraden.

Subsidies?

Tenslotte is het belangrijk om met een betrouwbare en gecertificeerde installateur te werken voor de eventuele subsidieaanvraag. Alleen met een factuur van een installerende partij heb je recht op de subsidie voor de aankoop van een warmtepomp.

Bron: bouwenwonen.net

EPC-plicht ook als er geen enkele vorm van publiciteit wordt gemaakt

Vanaf 1 april 2022 moet, naast verkoop en verhuur, ook een EPC verplicht aanwezig zijn in de volgende gevallen:

 • bij verkoop, ook als er geen enkele vorm van publiciteit wordt gemaakt;
 • bij het vestigen van een nieuwe erfpacht;
 • bij het vestigen van een opstalrecht.

Deze verplichting geldt zowel voor residentiële als voor niet-residentiële eenheden.

Bij een verkoop zonder publiciteit moet het EPC ten laatste voor het sluiten van de onderhandse akte, of indien er geen onderhandse akte is, voor het verlijden van de authentieke akte, beschikbaar zijn.

‘Mee met de Stroom’ promoot toekomstgericht verwarmen

Willen we zuiniger en groener omgaan met ons energieverbruik, dan moeten we in de toekomst ook duurzamer gaan verwarmen. Dat kan niet zonder stap voor stap afscheid te nemen van stookolie en aardgas. Met de mediacampagne ‘Mee met de Stroom’ wil de Vlaamse overheid gebouweigenaars sensibiliseren om nu al te investeren in de ‘vergroening’ van hun verwarmingssysteem.

Maak je huis klaar voor de toekomst

‘Mee met de Stroom’ is een campagne van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Ze werd in oktober 2021 gelanceerd met als doel de Vlaming op weg te zetten naar een zuiniger, slimmer en groener energieverbruik dat de energietransitie mogelijk kan maken. Het derde luik va, de communicatiecampagne ging in februari van dit jaar van start met een tv-spot, onlineboodschappen en campagnewebsite en focust op toekomstgericht en duurzaam verwarmen.

In drie stappen naar duurzaam verwarmen

Om over te kunnen stappen van fossiele brandstoffen op duurzame verwarming is een doordacht plan nodig. Dat bestaat uit drie vaste stappen. Stap 1 is altijd de isolatie van de volledige gebouwschil. Dit zorgt ervoor dat verwarmen met radiatoren en een klassieke verwarmingsketel tot 60 à 70°C kan plaatsmaken voor lagetemperatuurverwarming met grote radiatoren, vloerverwarming, muurverwarming of ventiloconvectoren. Deze beide stappen doen de warmtevraag in die mate dalen dat een overstap naar een duurzame warmtebron – een warmtepomp of warmtenet – mogelijk wordt.

Hogere premies

Sinds begin dit jaar is de vervanging en plaatsing van stookolieketels verboden. Vanaf 2026 mogen gasaansluitingen niet meer bij nieuwbouw. Om iedereen zo snel mogelijk mee te krijgen in de nieuwe toekomstvisie rond verwarmen, heeft de Vlaamse regering dan ook de premie voor dakisolatie in 2022 verdubbeld. Ook de investeringspremies voor hybride warmtepompen en lucht-waterwarmtepompen zijn flink verhoogd. Daarnaast is er ook nog een renteloos renovatiekrediet (tot 60.000 euro) bij de aankoop en grondige renovatie van een woning met slechte energieprestaties.

Je verwarming afstemmen op de toekomst?

Dat doe je in drie stappen: isoleren, overstappen op lagetemperatuurverwarming en kiezen voor een warmtepomp of warmtenet. Zo beperk je je CO2-uitstoot en roep je je hoge verwarmingskosten een halt toe. Vraag naar ons advies.

Corona heeft ons aan het isoleren gezet

Los van al het leed dat de coronacrisis met zich meebrengt, heeft het virus ook een positief neveneffect: we gingen met z’n allen isoleren. In het licht van de stijgende energieprijzen lijkt deze trend ook aan te houden, zelfs nu de prijs van isolatie pijlsnel omhoogschiet.

Verkoop van isolatie klimt 12% hoger

In 2020 stegen de verkoopcijfers van de belangrijkste isolatiefabrikanten van ons land met 12% ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal verkochten ze zo samen 54 miljoen m2 isolatiemateriaal. Cijfers over 2021 zijn er (nog) niet, maar de signalen waren in ieder geval positief.

Comfort en besparing

Waarom we met z’n allen gingen isoleren, heeft twee grote verklaringen. Ten eerste waren we meer thuis dan ooit. Zo ontdekten we de kwaliteiten, maar ook de gebreken van onze woningen. Een thuisbureau op zolder onder een ongeïsoleerd dak? Het bleek voor velen de ideale wake-upcall om te investeren in comfort door een betere isolatie. Dat was ook de aanhoudende stijging van de energieprijzen. Vanuit het principe dat de goedkoopste energie deze is die je niet verbruikt, is isolatie dan ook een ideale manier om te besparen op verwarming.

Je energiefactuur drukken door te isoleren?

Wanneer je dak, vloer of muren niet of onvoldoende geïsoleerd zijn, ontsnapt warmte sowieso naar buiten. (Extra) isoleren is de enige manier om die ongewilde ‘uittocht’ te vermijden. Bovendien kom je ook in 2022 in aanmerking voor isolatiepremies. Vraag naar ons advies.

Woon- en energiepremies versmelten tot ‘Mijn VerbouwPremie’

Vanaf 1 oktober 2022 wordt premies aanvragen voor renovaties en energiebesparende investeringen eenvoudiger. Dan opent namelijk het digitale loket ‘Mijn VerbouwPremie’. Op dit platform worden de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de verschillende energiepremies van Fluvius samengebracht. Het doel? Premie-aanvragen zo vlot mogelijk laten verlopen.

Eengemaakt premieplatform

Vandaag komen verbouwers in aanmerking voor zowel de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen als voor de premies voor energiebesparende investeringen van netbeheerder Fluvius. Deze premies worden dit najaar samengebracht tot één premie: Mijn VerbouwPremie. De huidige premies kunnen nog tot eind juni aangevraagd worden. Daarna gaan beide bestaande aanvraagloketten dicht en is het wachten tot het nieuwe loket van Mijn VerbouwPremie opengaat op 1 oktober 2022.

De bomen door het bos

De samenvoeging van de Vlaamse energie- en woonpremies is een logische stap in het ondersteunen van verbouwers. Nu de energieprijzen de pan uitswingen en bouwmaterialen alleen maar duurder worden, zijn premies meer dan welkom. Die premies bestaan ook, maar vaak is het moeilijk om door het bos de bomen te zien. Mijn VerbouwPremie zal het administratieve proces vereenvoudigen en de drempel om premies aan te vragen verlagen.

Voor wie en voor wat?

Drie doelgroepen komen in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie: twee inkomensafhankelijke doelgroepen (voor de lage en middeninkomens) en een algemene doelgroep onafhankelijk van het inkomen. Zeven categorieën van werken tellen mee: dakisolatie en -renovatie, buitenmuurisolatie en -renovatie, vloerisolatie en -renovatie, ramen en deuren, binnenrenovatie (binnenmuren, plafonds en trap), hernieuwbare energie (zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler) en elektriciteit en sanitair. Belangrijk is wel dat de verbetering van de woonkwaliteit en energie-efficiëntie gecombineerd worden. Renoveren zonder te investeren in isolatie zal dus niet kunnen.

Meer details over Mijn VerbouwPremie?

Vraag ons advies of surf naar mijnverbouwpremie.be. Daar toont een simulator je ook welke premies je kan aanvragen.

Tips bij het vernieuwen van de elektriciteit

Je verhuist binnenkort naar een nieuwe woning, maar wil eerst nog de elektriciteit vernieuwen, uitbreiden of aanpassen? Of je bent het beu dat je stopcontacten te weinig hebt in je huidige woning, of dat schakelaars en lichtpunten op de verkeerde plaats zitten? Dan hou je best rekening met een aantal tips.

Alles begint bij een plan

Een renovatie of verhuis is het moment om je elektriciteit te organiseren zoals jij dat wil. Het komt er op dat moment op aan om geen kansen te laten liggen. Een uitgekiend elektriciteitsplan is daarvoor een must. Neem de bouwplannen van je woning bij de hand, teken het meubilair erop in en duid daarna alle bestaande en nieuwe lichtpunten, schakelaars en stopcontacten aan. Doe dit niet snel-snel in één avondsessie, maar laat het plan telkens even rusten voor je alles nog eens overloopt.

Denk aan de toekomst

Ga bij het opstellen van het elektriciteitsplan niet enkel uit van je huidige behoeften. Die kunnen namelijk veranderen naargelang je levensfase of de samenstelling van je gezin. Vooruitdenken is dus de boodschap. Een stopcontact of schakelaar extra voorzien zal namelijk altijd goedkoper en minder ingrijpend zijn dan achteraf opnieuw te moeten beginnen.

Beter te veel dan te weinig

Hoeveel schakelaars, stopcontacten en lichtpunten je in elke ruimte moet voorzien, is geen exacte wetenschap, maar er zijn welke enkele basisregels. In de keuken bijvoorbeeld zijn voldoende stopcontacten in de buurt van je werkblad, naast (of in) de keukenkasten en aan het fornuis een must om vlot te kunnen werken. In de woonkamer is er uiteraard de televisie, maar denk ook aan aansluitingen voor je laptop, radio, staande lamp, airco of stofzuiger. Een alles-uit schakelaar of dimmer is ook interessant. En ook in de slaapkamer, badkamer, de wasplaats en de garage kan overdrijven geen kwaad.

En toen was er licht…

Maak een onderscheid tussen functioneel licht, sfeerlicht en accentverlichting. Het spreekt voor zich dat boven de eettafel, het keukenwerkblad en in de leeshoek lichtpunten worden voorzien. Sfeerverlichting gaat een stap verder, maar verhoogt het comfort. En waarom niet al nadenken over hoe je met spots een schilderij of een ander item aan de muur kan accentueren.

Wat je zelf doet, doe je (niet) beter

Het elektriciteitsplan opstellen of een schakelaar of stopcontact bijplaatsen, kan je wellicht zelf. De uitbreiding van de elektriciteitskast of andere grote elektriciteitswerken laat je echter beter over aan een specialist. Door een elektricien in te schakelen, verklein je bovendien het risico op kortsluiting of brand.

Denk na over domotica

Wil je de optie openhouden om de functie van schakelaars of stopcontacten in de toekomst te wijzigen? Of je elektrische toestellen, verlichting of rolluiken vanop afstand kunnen bedienen met je tablet of smartphone? Investeer dan in het comfort van domotica.

Verzilver premies

Bij de gedeeltelijke of gehele vernieuwing van de elektrische installatie van woningen die ouder zijn dan dertig jaar, kom je mogelijk in aanmerking voor de renovatiepremie van de Vlaamse overheid. Daar kunnen nog lokale premies bijkomen. Surf dus even naar vlaanderen.be/premies-voor-elektriciteit om deze premies niet mis te lopen.

Nog meer tips en advies?

Top Bouwexpertise denkt graag met je mee over de vernieuwing van de elektriciteit.