‘Mee met de Stroom’ promoot toekomstgericht verwarmen

Willen we zuiniger en groener omgaan met ons energieverbruik, dan moeten we in de toekomst ook duurzamer gaan verwarmen. Dat kan niet zonder stap voor stap afscheid te nemen van stookolie en aardgas. Met de mediacampagne ‘Mee met de Stroom’ wil de Vlaamse overheid gebouweigenaars sensibiliseren om nu al te investeren in de ‘vergroening’ van hun verwarmingssysteem.

Maak je huis klaar voor de toekomst

‘Mee met de Stroom’ is een campagne van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Ze werd in oktober 2021 gelanceerd met als doel de Vlaming op weg te zetten naar een zuiniger, slimmer en groener energieverbruik dat de energietransitie mogelijk kan maken. Het derde luik va, de communicatiecampagne ging in februari van dit jaar van start met een tv-spot, onlineboodschappen en campagnewebsite en focust op toekomstgericht en duurzaam verwarmen.

In drie stappen naar duurzaam verwarmen

Om over te kunnen stappen van fossiele brandstoffen op duurzame verwarming is een doordacht plan nodig. Dat bestaat uit drie vaste stappen. Stap 1 is altijd de isolatie van de volledige gebouwschil. Dit zorgt ervoor dat verwarmen met radiatoren en een klassieke verwarmingsketel tot 60 à 70°C kan plaatsmaken voor lagetemperatuurverwarming met grote radiatoren, vloerverwarming, muurverwarming of ventiloconvectoren. Deze beide stappen doen de warmtevraag in die mate dalen dat een overstap naar een duurzame warmtebron – een warmtepomp of warmtenet – mogelijk wordt.

Hogere premies

Sinds begin dit jaar is de vervanging en plaatsing van stookolieketels verboden. Vanaf 2026 mogen gasaansluitingen niet meer bij nieuwbouw. Om iedereen zo snel mogelijk mee te krijgen in de nieuwe toekomstvisie rond verwarmen, heeft de Vlaamse regering dan ook de premie voor dakisolatie in 2022 verdubbeld. Ook de investeringspremies voor hybride warmtepompen en lucht-waterwarmtepompen zijn flink verhoogd. Daarnaast is er ook nog een renteloos renovatiekrediet (tot 60.000 euro) bij de aankoop en grondige renovatie van een woning met slechte energieprestaties.

Je verwarming afstemmen op de toekomst?

Dat doe je in drie stappen: isoleren, overstappen op lagetemperatuurverwarming en kiezen voor een warmtepomp of warmtenet. Zo beperk je je CO2-uitstoot en roep je je hoge verwarmingskosten een halt toe. Vraag naar ons advies.