Een EPC heeft twee complementaire indicatoren 

Het werkelijk gemeten aandeel hernieuwbare energie zal in de toekomst de basis vormen van het energieprestatielabel. Deze parameter legt een directe link met de langetermijndoelstelling. Daarnaast, als secundaire indicator, wordt de gebouwprestatie en de energie-efficiëntie van de installatie beoordeeld, op basis van een berekende energiescore.

Label op basis van gemeten aandeel hernieuwbare energie

Aan het gemeten aandeel hernieuwbare energie zullen minimale prestatie-eisen opgelegd worden. Dit aandeel wordt bepaald als de verhouding van de totale gebruikte hernieuwbare energie tot het totale energieverbruik.

Een label gebaseerd op het aandeel hernieuwbare energie heeft de volgende voordelen:

  • Het energieprestatielabel richt zich op het behalen van de langetermijndoelstelling en geeft een goede indicatie van de afstand van het gebouw tot de lange termijndoelstelling. Bijgevolg kan er efficiënter gestuurd worden naar koolstofneutraliteit.
  • Omdat het energieprestatielabel gebaseerd is op metingen van het werkelijke energiegebruik, garandeert een goed label dat het gebouw ook werkelijk goed presteert of minstens het potentieel hiervoor heeft.
  • Door de grote verscheidenheid aan niet-residentiële gebouwen is het moeilijk om een algemene waardering te geven aan energiebesparende maatregelen. Het EPC NR houdt daar rekening mee: het beoordeelt de gebruikte hoeveelheid hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energieverbruik.

Vereenvoudigd berekende energiescore

In lijn met de andere EPC’s (voor woongebouwen), wordt voor het EPC NR ook een energiescore berekend. Het aandeel hernieuwbare energie doet immers geen uitspraak over de energie-efficiëntie van het gebouw op zich. Daarom blijft een EPC-kengetal als secundaire indicator nodig.

De energiescore geeft een objectieve indicatie van de energieprestatie van gebouw(eenheid) en zijn installaties voor verwarming, koeling, SWW, verlichting, bevochtiging en ventilatie.

De energiescore is voor het EPC NR louter informatief en sensibiliserend. Het vormt geen basis voor een eis of verplichting en heeft niet de bedoeling om werkelijke energiegebruiken tot bij benadering te gaan berekenen.

De energiescore heeft de volgende voordelen:

  • In het geval van een EPC NR volstaat een grove berekening, zodat de inspanning van de energiedeskundige beperkt wordt gehouden dan bij een gedetailleerde rekenmethode.
  • De berekening van de energiescore geeft de gebruiker inzicht in de kwaliteit van zijn gebouw. De energiescore vormt daardoor ook de basis voor een eenvoudig renovatieadvies.
  • Met dit kengetal is de gebouwgebruiker in staat de energieprestatie van de gebouw(eenheid) op een eenvoudige manier te vergelijken met soortgelijke gebouwen of met een referentie.

Bron: energiesparen.be