Is een monstername van pleisterwerk verplicht en is een monstername zonder schade mogelijk?

De monstername is een steekproef om de aanwezigheid van asbest vast te stellen. In samenspraak met de eigenaar doet de asbestdeskundige dit op weinig zichtbare plaatsen.

Monstername zonder schade

Top Bouwexpertise doet monstername zonder schade aan te richten door bijvoorbeeld een stopcontact te demonteren en zo vervolgens een monstername uit te voeren.

Enkele voorbeelden

Monstername via bestaande boorgaten
Monstername via geplaatste armaturen
Monstername via de boorgaten bij geplaatste armaturen
Monstername via bestaande stopcontacten of lichtschakelaars

Een asbestdeskundige is niet verplicht om monsters te nemen en een eigenaar mag ervoor kiezen om dat te weigeren. De consequentie is wel dat de asbestdeskundige het materiaal dan als “asbestverdacht” opneemt in het asbestattest.

De wetgeving stelt dat een asbestverdacht materiaal als asbesthoudend moet worden beschouwd, tenzij een labo-analyse aantoont dat het geen asbest bevat.

Voor sommige asbestverdachte materialen is het uitsluiten van het asbesthoudende karakter met het blote oog niet mogelijk. In dat geval zal de asbestdeskundige een monster willen nemen voor labo-analyse. Doet de asbestdeskundige dit niet dan rapporteert hij/zij het materiaal als asbesthoudend.

Per asbestverdacht materiaal dat in de asbestinventarisattest beschreven wordt, heb je asbestdeskundige maar 2 mogelijkheden: geen asbest, of wel asbest, en dat wil je uiteraard als eigenaar zo weinig mogelijk in het verslag, dus monstername is een must.