Vanaf wanneer en voor wie is een asbestattest nodig?

Vanaf 23 november 2022 heeft u een asbestattest nodig bij de verkoop van een pand dat is gebouwd voor 2001. De inhoud van het attest moet bekend gemaakt worden aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis.

Het asbestattest voor appartementen en mede-eigendom

Ook appartementen dienen ok over een asbestattest te beschikken bij verkoop. Indien een eventuele garage op een niet-aanpalend perceel staat dient er ook voor de garage een apart attest te zijn. Vanaf 2025 is er voor de gemeenschappelijke ruimtes van appartementsgebouwen ook een asbestinventaris vereist.

Het asbestattest voor verhuurders

Als verhuurder van een pand dat gebouwd is voor 2001 moet u pas in 2032 beschikken over een asbestattest. Beschikt u al sneller over een asbestattest? Dan moet u van zodra u beschikt over een asbestattest, een kopie van het attest overhandigen aan uw (nieuwe) huurder.

Het asbestattest voor bedrijven en werkgevers

Elke werkgever is volgens de federale arbeidswet verplicht om een asbestinventaris op te laten stellen voor alle gebouwen waarin hij werknemers tewerkstelt.

Het asbestattest voor elke eigenaar

Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest.